نظریه مهبانگ ؛ آغاز هستی

در این ویدئو با نظریه مهبانگ یا انفجار بزرگ ( BIG BANG ) آشنا می شویم.

منبع: kurzgesagt.org

شما ممکن است علاقه مند باشید به

دیدگاه خود را وارد نماید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.