آموزش مکالمه انگلیسی برای کودکان – احوالپرسی

آموزش مکالمه انگلیسی با شعر و ترانه کودکانه

این قسمت:
احوالپرسی
Greeting – Good morning – Good bye

منبع: English Singsing

شما ممکن است علاقه مند باشید به

دیدگاه خود را وارد نماید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.