آموزش مکالمه انگلیسی برای کودکان – روز

آموزش مکالمه انگلیسی با شعر و ترانه کودکانه

این قسمت:
روز
?Day – What day is it

منبع: English Singsing

شما ممکن است علاقه مند باشید به

دیدگاه خود را وارد نماید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.