آموزش مکالمه انگلیسی برای کودکان – روی ، زیر

آموزش مکالمه انگلیسی با شعر و ترانه کودکانه

این قسمت:
روی ، زیر
In, On, Under

منبع: English Singsing

شما ممکن است علاقه مند باشید به

دیدگاه خود را وارد نماید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.