آموزش کلمات انگلیسی – کلمات متضاد

آموزش کلمات انگلیسی برای کودکان

این قسمت: کلمات متضاد

منبع: English Singsing

 

شما ممکن است علاقه مند باشید به

دیدگاه خود را وارد نماید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.