نظریه ریسمان در فیزیک ذرات

در این ویدئو نظریه ریسمان در فیزیک شرح داده می شود.

منبع: kurzgesagt.org

شما ممکن است علاقه مند باشید به

دیدگاه خود را وارد نماید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.