بزرگسال8 ویدیوها

hqdefault (16)
1
16:03

مهندسی ژنتیک ؛ تکنیک CRISPR

در این ویدئو با مهندسی ژنتیک و تکنیک CRISPR و تاثیرات آن بر زندگی انسان ها آشنا می شویم. منبع: kurzgesagt.org
۱۶۵۹۶۲۱۲-۲۴۹۴-b__828443902
0
07:30

پدیده پیدایش ؛ هوش جمعی موجودات

در این ویدئو به پدیده پیدایش emergence پرداخته می شود و اینکه چطور موجودات کم هوش کارهای جمعی هوشمندانه انجام می دهند. منبع: kurzgesagt.org