محیط زیست

maxresdefault (1)
2
05:04

جریان گلف استریم چیست؟

در این ویدئو با جریان گلف استریم اقیانوس و تاثیرات آن بر آب و هوا آشنا می شویم. منبع: kurzgesagt.org
hqdefault (8)
0
05:56

حیات چیست؟

در این ویدئو به مفهوم حیات و مرگ پرداخته می شود. منبع: kurzgesagt.org
hqdefault (17)
0
06:39

انفجار جمعیت

در این ویدئو به پدیده انفجار جمعیت و پیامدهای آن پرداخته می شود. منبع: kurzgesagt.org