سلامت

۱۶۵۹۵۸۵۷-۳۶۷۴-b__820593649
0
06:27

ما چه هستیم؟

در این ویدئو به چیستی انسان و سازوکار بدن انسان پرداخته می شود. منبع: kurzgesagt.org
hqdefault (16)
1
16:03

مهندسی ژنتیک ؛ تکنیک CRISPR

در این ویدئو با مهندسی ژنتیک و تکنیک CRISPR و تاثیرات آن بر زندگی انسان ها آشنا می شویم. منبع: kurzgesagt.org
hqdefault (17)
0
06:39

انفجار جمعیت

در این ویدئو به پدیده انفجار جمعیت و پیامدهای آن پرداخته می شود. منبع: kurzgesagt.org