علم و دانش

maxresdefault (1)
2
05:04

جریان گلف استریم چیست؟

در این ویدئو با جریان گلف استریم اقیانوس و تاثیرات آن بر آب و هوا آشنا می شویم. منبع: kurzgesagt.org