زیست شناسی

hqdefault (8)
0
05:56

حیات چیست؟

در این ویدئو به مفهوم حیات و مرگ پرداخته می شود. منبع: kurzgesagt.org
۱۶۵۹۵۸۵۷-۳۶۷۴-b__820593649
0
06:27

ما چه هستیم؟

در این ویدئو به چیستی انسان و سازوکار بدن انسان پرداخته می شود. منبع: kurzgesagt.org
hqdefault (16)
1
16:03

مهندسی ژنتیک ؛ تکنیک CRISPR

در این ویدئو با مهندسی ژنتیک و تکنیک CRISPR و تاثیرات آن بر زندگی انسان ها آشنا می شویم. منبع: kurzgesagt.org
hqdefault (17)
0
06:39

انفجار جمعیت

در این ویدئو به پدیده انفجار جمعیت و پیامدهای آن پرداخته می شود. منبع: kurzgesagt.org
۱۶۵۹۶۲۱۲-۲۴۹۴-b__828443902
0
07:30

پدیده پیدایش ؛ هوش جمعی موجودات

در این ویدئو به پدیده پیدایش emergence پرداخته می شود و اینکه چطور موجودات کم هوش کارهای جمعی هوشمندانه انجام می دهند. منبع: kurzgesagt.org