مفاهیم فیزیک

hqdefault (11)
0
05:17

انرژی هسته ای

در این ویدئو با سازوکارانرژی هسته ای آشنا می شویم. منبع: kurzgesagt.org
hqdefault (12)
0
04:38

نور چیست؟

در این ویدئو با مفهوم نور آشنا می شویم. منبع: kurzgesagt.org
۱۶۵۹۵۷۵۴-۴۵۵۶-۴-b__8612
0
05:33

ماده چیست؟

در این ویدئو به برخی سوالات بنیادین فیزیک پاسخ داده می شود. منبع: kurzgesagt.org